Prava i usluge

Prva socijalna usluga

49tjf49edf:tblClanciPravaUsluge:id

1) Prva socijalna usluga obuhvaća informiranje korisnika o socijalnim uslugama i pružateljima usluga, pomoć korisniku pri utvrđivanju njegovih potreba, početnu procjenu mogućnosti korisnika te podršku i pomoć pri izboru prava u sustavu socijalne skrbi.

(2)
Uslugu iz stavka 1. ovoga članka pružaju stručni radnici centra za socijalnu skrb

Linkovi