Novosti

Sufinanciranje udžbenika - poziv za dostavu podataka i dokumentacije

Sufinanciranje udžbenika - poziv za dostavu podataka i dokumentacije

PREDMET: sufinanciranje udžbenika
                poziv za dostavu podataka i dokumentacije


Odlukom Vlade Republike Hrvatske od 20. rujna 2018. o sufinanciranju nabave udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za potrebe učenika osnovnih i srednjih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2018./2019. („Narodne novine“ 84/2018, u daljnjem tekstu: Odluka Vlade) odlučeno je da učenici osnovnih i srednjih škola u Republici Hrvatskoj koji su članovi kućanstava koja su korisnici zajamčene minimalne naknade ostvaruju pravo na sufinanciranje nabave udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava u visini od 50% cijene istih.

Međuresornim dogovorom između Ministarstva znanosti i obrazovanja te Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku određeno je da centri za socijalnu skrb surađuju u provedbi navedene Odluke Vlade na način da prikupljaju podatke korisnika i iste unose u za to predviđenu web aplikaciju.

Svi predstavnici kućanstava koji su korisnici prava na zajamčenu minimalnu naknadu i za koje imamo saznanje da imaju učenike osnovnih i srednjih škola biti će ili kontaktirani telefonskim putem ili će im biti odaslani pozivi na adresu na koju primaju iznose prava na zajamčenu minimalnu naknadu s uputama o potrebnoj dokumentaciji i terminu dolaska u Centar za socijalnu skrb Koprivnica.

Ukoliko ste korisnikik prava na zajamčenu minimalnu naknadu i imate članove kućanstva koji su učenici osnovnih ili srednjih škola, a do 31. listopada 2018. ne  zaprimite poziv, utoliko se pozivate da samoinicijativno pristupite u Centar za socijalnu skrb Koprivnica od ponedjeljka do petka u vremenu od 8,00 do 12,00 sati radi popunjavanja potrebnih obrazaca i dobivanja uputa glede ostvarivanja navedenog prava na sufinanciranje udžbenika

Sa sobom obavezno ponesite:

•osobnu iskaznicu
•bankovnu karticu tekućeg računa ili  “zaštićenog” računa
•obavijest FINA-e o otvaranju zaštićenog računa (oni koji imaju “zaštićeni” račun)
•OIB vlasnika računa
•OIB svakog djeteta koji polazi osnovnu ili srednju školu
•potvrdu škole za svakog učenika da je isti u školskoj godini 2018./2019. upisan PO PRVI PUTA u određeni razred, a za srednje strukovne škole i TRAJANJE OBRAZOVNOG PROGRAMA (3, 4 ili 5 godina)

Ukoliko sa sobom ne donesete svu prednje pobrojanu dokumentaciju, utoliko nećemo biti u mogućnosti uvrstiti učenike u popis za sufinanciranje.

Posebno ističemo kako na potvrdi obrazovne ustanove mora biti izričito navedeno da je učenik u pojedini razred UPISAN PO PRVI PUTA, a za srednje strukovne škole i TRAJANJE PROGRAMA.
Pravo na sufinanciranje nemaju učenici koji ponavljaju razred, koji ostvaruju pravo na besplatne udžbenike po drugoj osnovi, koji ostvaruju pravo na puni novčani iznos za njihovu nabavu ili ostvaruju pravo na sufinanciranje po drugoj osnovi u većem iznosu od onog određenog Odlukom Vlade.
Pravo na sufinanciranje se može ostvariti do 31. siječnja 2019.

U slučaju neodazivanja pozivu nećete biti uvršteni na popis korisnika koji ostvaruju pravo na sufinanciranje udžbenika za učenike osnovne i srednje škole u školskoj godini 2018./2019. sukladno Odluci Vlade.
  1. Izjava udžbenici tekući račun 2018.docx
  2. Izjava udžbenici zaštićeni račun 2018.docx
  3. Izjava udžbenici odbijanje 2018.docx

Linkovi