Dokumenti

ZAKONI

 1. Kazneni zakon (Objavljeno: 20.3.2019. 11:59:33)
 2. Zakon o socijalnoj skrbi (Objavljeno: 20.3.2019. 9:58:10)
 3. Ustav Republike Hrvatske (Objavljeno: 5.10.2015. 7:52:35)
 4. Obiteljski zakon-Novi (Objavljeno: 5.10.2015. 8:09:01)
 5. Obiteljski zakon-Stari (Objavljeno: 5.10.2015. 7:52:20)
 6. Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji (Objavljeno: 5.10.2015. 8:06:32)
 7. Zakon o udomiteljstvu procisceni tekst (Objavljeno: 5.10.2015. 8:01:34)
 8. Zakon o dadiljama (Objavljeno: 5.10.2015. 7:53:09)
 9. Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći (Objavljeno: 5.10.2015. 7:52:51)
 10. Zakon o doplatku za djecu (Objavljeno: 5.10.2015. 7:53:24)
 11. Zakon o izvršavanju sankcija izrečenih maloljetnicima za kaznena djela i prekršaje (Objavljeno: 5.10.2015. 7:53:41)
 12. Zakon o jedinstvenom tijelu vještačenja (Objavljeno: 5.10.2015. 7:54:01)
 13. Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti (Objavljeno: 5.10.2015. 7:54:16)
 14. Zakon o općem upravnom postupku (Objavljeno: 5.10.2015. 7:54:53)
 15. Zakon o osobnom imenu (Objavljeno: 5.10.2015. 7:55:09)
 16. Zakon o parničnom postupku (Objavljeno: 5.10.2015. 7:55:30)
 17. Zakon o pravu na pristup informacijama (Objavljeno: 5.10.2015. 7:55:45)
 18. Zakon o prebivalištu (Objavljeno: 5.10.2015. 7:56:01)
 19. Zakon o privremenom uzdržavanju (Objavljeno: 5.10.2015. 7:56:20)
 20. Zakon o ravnopravnosti spolova (Objavljeno: 5.10.2015. 7:56:37)
 21. Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama (Objavljeno: 5.10.2015. 7:56:55)
 22. Zakon o strancima NN130_11 NN74_13 (Objavljeno: 5.10.2015. 7:57:33)
 23. Zakon o sudovima za mladež (Objavljeno: 5.10.2015. 7:57:50)
 24. Zakon o suzbijanju diskriminacije (Objavljeno: 5.10.2015. 7:58:13)
 25. Zakon o tajnosti podataka (Objavljeno: 5.10.2015. 7:58:42)
 26. Zakon o upravnim pristojbama (Objavljeno: 5.10.2015. 8:05:58)
 27. Zakon o ustanovama (Objavljeno: 5.10.2015. 8:06:16)
 28. Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama (Objavljeno: 5.10.2015. 8:06:48)
 29. Zakon o nasljeđivanju (Objavljeno: 2.11.2015. 9:28:00)

divider

PODZAKONSKI AKTI

 1. Pravilnik o obiteljskoj medijaciji (Objavljeno: 26.11.2015. 13:00:23)
 2. Pravilnik o obveznom savjetovanju (Objavljeno: 26.11.2015. 13:01:17)
 3. Pravilnik o obveznom sadržaju obrasca plana o zajedničkoj roditeljskoj skrbi (Objavljeno: 26.11.2015. 13:02:10)
 4. Pravilnik o načinu pribavljanja mišljenja djeteta (Objavljeno: 26.11.2015. 13:03:30)
 5. Pravilnik o mjerama zaštite osobnih prava i dobrobiti djeteta (Objavljeno: 26.11.2015. 13:04:22)
 6. Odluka o tablici o prosječnim potrebama maloljetnog djeteta (Objavljeno: 26.11.2015. 13:05:09)
 7. Pravilnik o visini iznosa i načinu isplate naknade za skrbnika (Objavljeno: 20.1.2016. 11:16:46)
 8. Odluka o mjerilima i kriterijima za utvrđivanje udomiteljske naknade NN 22-12 (Objavljeno: 20.1.2016. 11:18:47)
 9. Odluka o izmjeni odluke o mjerilima ia kriterijima z utvrđivanje udomiteljske naknade NN 22-14 (Objavljeno: 20.1.2016. 11:20:05)
 10. Odluka o visini mjesečne naknade za smještaj u udomiteljsku obitelj NN 82-02 (Objavljeno: 20.1.2016. 11:21:31)
 11. Odluka o izmjeni odluke o visini mjesečne naknade za smještaj u udomiteljsku obitelj NN 22-14 (Objavljeno: 20.1.2016. 11:22:59)
 12. Pravilnik o sudjelovanju i načinu plačanja korisnika i drugih obveznika uzdržavanja u troškovima skrbi izvan vlastite obitelji NN 112-98 (Objavljeno: 20.1.2016. 11:25:01)
 13. Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o sudjelovanju i načinu plačanja korisnika i drugih obveznika uzdržavanja u troškovima smještaja izvan vlastite obitelji NN 5-02 (Objavljeno: 20.1.2016. 11:26:10)
 14. Uredba o kriterijima za stjecanje statusa ugroženih kupaca energije iz umreženih sustava NN 95-15 (Objavljeno: 20.1.2016. 11:26:58)
 15. Pravilnik o obliku,sadržaju i načinu vođenja registra osoba koje obavljaju djelatnost dadilje... NN 96-13 (Objavljeno: 20.1.2016. 11:40:59)

divider

INTERNI AKTI

 1. Odluka o razrješenju i imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka 20.03.2019. (Objavljeno: 20.3.2019. 9:11:06)
 2. Izvještaj o radu i poslovanju Czss Koprivnica za 2018.godinu (Objavljeno: 7.2.2019. 10:38:52)
 3. Bilješke uz financijski izvještaj za 2018.godinu (Objavljeno: 1.2.2019. 7:54:11)
 4. Financijski izvještaj za 2018.godinu (Objavljeno: 1.2.2019. 7:53:18)
 5. Odluka o proceduri naplate potraživanja,te otpisu dospjelih a nenaplaćenih potraživanja Czss Koprivnica (Objavljeno: 23.1.2019. 14:22:51)
 6. Godišnji plan i program rada za 2019.godinu (Objavljeno: 18.1.2019. 9:25:12)
 7. Financijski plan 2019.godina (Objavljeno: 24.12.2018. 10:35:25)
 8. Plan nabave za 2019.godinu (Objavljeno: 24.12.2018. 10:34:46)
 9. Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka 14.12.2018. (Objavljeno: 14.12.2018. 12:28:12)
 10. Pravilnik o unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova u Centru za socijalnu skrb Koprivnica - pročišćeni tekst (Objavljeno: 30.10.2018. 8:05:04)
 11. Financijski plan CZSS Koprivnica za 2018.-I. izmjene (Objavljeno: 25.9.2018. 14:26:44)
 12. Pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabave (Objavljeno: 13.8.2018. 8:04:11)
 13. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova Czss Koprivnica (Objavljeno: 11.7.2018. 12:18:19)
 14. Pravilnik o stručnom usavršavanju i osposobljavanju radnika Czss Koprivnica (Objavljeno: 10.7.2018. 12:08:52)
 15. Odluka o razrješenju i imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka 02.03.2018 (Objavljeno: 2.3.2018. 11:07:28)
 16. Bilješke uz godišnje financijsko izvješće 2017.godina (Objavljeno: 6.2.2018. 8:09:24)
 17. Proračun 2017.godina svi izvori financiranja (Objavljeno: 6.2.2018. 8:08:43)
 18. Izvještaj o radu i poslovanju Czss Koprivnica za 2017.godinu. (Objavljeno: 31.1.2018. 13:19:41)
 19. Plan nabave za 2018.godinu (Objavljeno: 20.12.2017. 12:32:16)
 20. Odluka o usvajanju Godišnjeg plana i programa rada Czss Koprivnica za 2018.godinu (Objavljeno: 20.12.2017. 8:57:40)
 21. Godišnji plan i program rada Czss Koprivnica za 2018.godinu (Objavljeno: 20.12.2017. 8:55:08)
 22. Pravilnik o provođenju postupka jednostavne nabave (Objavljeno: 19.12.2017. 14:45:29)
 23. Odluka o razrješenju i imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka (Objavljeno: 7.11.2017. 9:56:34)
 24. Poslovnik o radu Upravnog vijeća s izmjenama (Objavljeno: 4.10.2017. 13:58:08)
 25. Pravilnik o zaštiti od požara (Objavljeno: 7.7.2017. 14:31:25)
 26. Pravilnik o zaštiti na radu (Objavljeno: 7.7.2017. 14:30:58)
 27. Plan i program rada za 2017.godinu (Objavljeno: 8.2.2017. 9:24:10)
 28. Izvještaj o radu za 2016.godinu (Objavljeno: 8.2.2017. 9:22:12)
 29. Odluka o usvajanju godišnjeg izvješća o izvršenju financijskog plana Czss za 2016.godinu (Objavljeno: 8.2.2017. 9:33:11)
 30. Proračun 2016. svi izvori financiranja (Objavljeno: 30.1.2017. 11:46:41)
 31. Bilješke uz godišnje financijsko izvješće 2016. godina (Objavljeno: 30.1.2017. 11:50:50)
 32. Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu (Objavljeno: 11.1.2017. 14:34:21)
 33. Financijski plan 2017. izvor fin.Kop.Križ. županija (Objavljeno: 23.12.2016. 10:21:02)
 34. Plan javne nabave 2017. (Objavljeno: 23.12.2016. 10:20:38)
 35. Financijski plan 2017. svi izvori financiranja (Objavljeno: 23.12.2016. 10:20:06)
 36. Pravilnik o radu 2016 (Objavljeno: 7.12.2016. 9:48:21)
 37. Odluka o organizaciji rada Odjela za pružanje usluga za djecu,mladež i obitelj s poslovima udomiteljstva te Odjela obiteljskog centra (Objavljeno: 7.9.2016. 8:41:09)
 38. Statut Czss Koprivnica (Objavljeno: 5.10.2015. 21:46:16)
 39. Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta Czss Koprivnica (Objavljeno: 5.10.2015. 21:47:29)
 40. Pravilnik o poslovnoj i profesionalnoj tajni (Objavljeno: 22.11.2016. 12:04:33)
 41. Pravilnik o upotrebi pečata i njihovom čuvanju (Objavljeno: 22.11.2016. 12:27:11)
 42. Pravilnik o unutarnjem nadzoru (Objavljeno: 22.11.2016. 12:25:47)
 43. Proracun_2015. svi izvori financiranja_xls (Objavljeno: 4.2.2016. 9:30:41)
 44. Plan javne nabave 2015. godina (Objavljeno: 5.10.2015. 21:53:21)
 45. Plan javne nabave 2014. godina (Objavljeno: 5.10.2015. 21:54:13)
 46. Izvjestaj-P-VRIO 2014 (Objavljeno: 5.10.2015. 21:55:09)
 47. Izvjestaj o obvezama 2014. godina (Objavljeno: 5.10.2015. 21:56:21)
 48. Biljeske uz godišnje financijsko izvjesce 2015 godina (Objavljeno: 4.2.2016. 9:28:33)
 49. Bilješke uz godišnje financijsko izvješće 2014. godina (Objavljeno: 5.10.2015. 21:57:54)
 50. Bilanca 2014. godine (Objavljeno: 5.10.2015. 21:59:48)
 51. PR-RAS 2014 (Objavljeno: 12.10.2015. 11:49:12)

divider

OBRASCI

 1. Zahtjev za privremeno uzdržavanje (Objavljeno: 1.3.2019. 13:54:02)
 2. Zahtjev za izdavanje suglasnosti za izradu osobne iskaznice (Objavljeno: 23.4.2018. 11:05:35)
 3. Skrbničko izvješće 2018 pdf (Objavljeno: 5.2.2018. 9:07:01)
 4. Skrbničko izvješće 2018 doc (Objavljeno: 5.2.2018. 9:06:32)
 5. Obrazac mišljenja obiteljskog doktora medicine osobe lišene poslovne sposobnosti (Objavljeno: 5.2.2018. 9:05:33)
 6. Obrazac zahtjeva za priznavanje prava na naknadu za ugroženog kupca energenata (Objavljeno: 4.10.2017. 13:50:51)
 7. Zahtjev za upis u imenik dadilja1 (Objavljeno: 28.4.2017. 11:53:37)
 8. Zahtjev za upis u imenik pomocnih dadilja1 (Objavljeno: 28.4.2017. 11:54:12)
 9. Zahtjev za priznavanje prava na status njegovatelja .docx verzija (Objavljeno: 20.4.2017. 8:19:09)
 10. Zahtjev za priznavanje prava na status njegovatelja .pdf verzija (Objavljeno: 20.4.2017. 8:18:19)
 11. Zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti dadilje (Objavljeno: 22.3.2017. 9:07:50)
 12. Obrazac za pokretanje postupka obiteljske medijacije .pdf format (Objavljeno: 2.3.2017. 11:33:09)
 13. Obrazac za pokretanje postupka obiteljske medijacije .docx format (Objavljeno: 2.3.2017. 11:36:52)
 14. Zahtjev za izdavanje potvrde (Objavljeno: 21.7.2016. 14:05:05)
 15. Zahtjev za ostvarivanje prava na socijalne usluge za odraslu osobu - pdf.format (Objavljeno: 22.2.2016. 11:59:52)
 16. Zahtjev za ostvarivanje prava na socijalne usluge za odraslu osobu - docx.format (Objavljeno: 22.2.2016. 11:58:16)
 17. Zahtjev za priznavanje prava na jednokratnu naknadu za udomljenu djecu za školske uđbenike - pdf format (Objavljeno: 19.2.2016. 14:37:07)
 18. Zahtjev za priznavanje prava na jednokratnu naknadu za udomljenu djecu za školske uđbenike - docx format (Objavljeno: 19.2.2016. 14:36:01)
 19. Zahtjev za priznavanje prava na socijalne usluge djetetu s teškoćama u razvoju - pdf format (Objavljeno: 19.2.2016. 13:33:38)
 20. Zahtjev za priznavanje prava na socijalne usluge djetetu s teškoćama u razvoju - docx format (Objavljeno: 19.2.2016. 13:32:26)
 21. Zahtjev za pokretanje postupka lišenja poslovne sposobnosti - pdf format (Objavljeno: 19.2.2016. 13:29:42)
 22. Zahtjev za pokretanje postupka lišenja poslovne sposobnosti - docx format (Objavljeno: 19.2.2016. 13:28:15)
 23. Zahtjev za priznavanje prava na potporu za obrazovanje - pdf format (Objavljeno: 19.2.2016. 13:26:01)
 24. Zahtjev za priznavanje prava na potporu za obrazovanje - docx format (Objavljeno: 19.2.2016. 13:24:38)
 25. Zahtjev za priznavanje prava na novčane pomoći i potpore za dijete s teškoćama u razvoju - pdf format (Objavljeno: 19.2.2016. 13:20:33)
 26. Zahtjev za priznavanje prava na novčane pomoći i potpore za dijete s teškoćama u razvoju - docx format (Objavljeno: 19.2.2016. 13:18:58)
 27. Zahtjev za priznavanje prava na osobnu invalidninu za odrasle osobe - pdf format (Objavljeno: 19.2.2016. 13:13:11)
 28. Zahtjev za priznavanje prava na osobnu invalidninu za odrasle osobe - docx format (Objavljeno: 19.2.2016. 13:11:51)
 29. Zahtjev za ostvarivanje prava na naknadu do zaposlenja - pdf format (Objavljeno: 19.2.2016. 13:08:35)
 30. Zahtjev za ostvarivanje prava na naknadu do zaposlenja - docx format (Objavljeno: 19.2.2016. 13:06:09)
 31. Zahtjev za priznavanje prava na jednokratnu naknadu - pdf format (Objavljeno: 19.2.2016. 13:01:23)
 32. Zahtjev za priznavanje prava na jednokratnu naknadu - docx format (Objavljeno: 19.2.2016. 12:58:41)
 33. Zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje udomiteljstva - pdf format (Objavljeno: 19.2.2016. 12:51:46)
 34. Zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje udomiteljstva - docx format (Objavljeno: 19.2.2016. 12:48:29)
 35. Izvještaj o osobi štićenika - pdf format (Objavljeno: 19.2.2016. 12:46:22)
 36. Izvještaj o osobi štićenika - docx format (Objavljeno: 19.2.2016. 12:44:37)
 37. Inicijalni obrazac - pdf format (Objavljeno: 19.2.2016. 12:42:24)
 38. Inicijalni obrazac - docx format (Objavljeno: 19.2.2016. 12:40:39)
 39. Zahtjev za pokretanje Postupka obveznog savjetovanja prije pokretanja sudskih postupaka u vezi s djetetom - pdf format (Objavljeno: 19.2.2016. 12:20:06)
 40. Zahtjev za pokretanje Postupka obveznog savjetovanja prije pokretanja sudskih postupaka u vezi s djetetom - docx format (Objavljeno: 11.2.2016. 13:33:52)
 41. Zahtjev za priznavanje prava na doplatak za pomoć i njegu za odraslu osobu - pdf format (Objavljeno: 19.2.2016. 12:15:33)
 42. Zahtjev za priznavanje prava na doplatak za pomoć i njegu za odraslu osobu - docx format (Objavljeno: 19.2.2016. 12:09:40)
 43. Zahtjev za Pokretanje postupka obveznog savjetovanja prije razvoda braka - pdf format (Objavljeno: 19.2.2016. 12:24:43)
 44. Zahtjev za Pokretanje postupka obveznog savjetovanja prije razvoda braka - docx format (Objavljeno: 11.2.2016. 13:32:58)
 45. Zahtjev za zajamčenu minimalnu naknadu - ZMN (Objavljeno: 5.10.2015. 22:22:30)
 46. SMJERNICE ZA ISPUNJAVANJE OBRASCA PLANA O ZAJEDNIČKOJ RODITELJSKOJ SKRBI (Objavljeno: 26.11.2015. 14:33:38)
 47. Primjer3 - Ispunjavanje obrasca plana o zajedničkoj roditeljskoj skrbi (Objavljeno: 26.11.2015. 14:37:39)
 48. Primjer2 - Ispunjavanje obrasca plana o zajedničkoj roditeljskoj skrbi (Objavljeno: 26.11.2015. 14:39:23)
 49. Primjer1 - Ispunjavanje obrasca plana o zajedničkoj roditeljskoj skrbi (Objavljeno: 26.11.2015. 14:40:36)
 50. Obrazac ZRS/3 - PLAN O ZAJEDNIČKOJ RODITELJSKOJ SKRBI - pdf format (Objavljeno: 26.11.2015. 14:42:22)
 51. Obrazac ZRS/3 - PLAN O ZAJEDNIČKOJ RODITELJSKOJ SKRBI - docx. format (Objavljeno: 26.11.2015. 14:44:05)
 52. Obrazac ZRS/1 - PLAN O ZAJEDNIČKOJ RODITELJSKOJ SKRBI - pdf format (Objavljeno: 26.11.2015. 14:47:21)
 53. Obrazac ZRS/1 - PLAN O ZAJEDNIČKOJ RODITELJSKOJ SKRBI - docx. format (Objavljeno: 26.11.2015. 14:48:03)
 54. Obrazac ZRS/2 - PLAN O ZAJEDNIČKOJ RODITELJSKOJ SKRBI - docx. format (Objavljeno: 15.1.2016. 14:50:23)
 55. Obrazac ZRS/2 - PLAN O ZAJEDNIČKOJ RODITELJSKOJ SKRBI - pdf format (Objavljeno: 15.1.2016. 14:51:17)

divider

SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

 1. Poziv za 17. sjednicu Upravnog vijeća (Objavljeno: 7.5.2019. 14:52:27)
 2. Poziv za 15. sjednicu Upravnog vijeća (Objavljeno: 30.1.2019. 8:01:24)
 3. Poziv za 13.sjednicu Upravnog vijeća (Objavljeno: 11.10.2018. 7:55:50)
 4. Poziv za 12.sjednicu Upravnog vijeća (Objavljeno: 16.8.2018. 10:04:43)
 5. Poziv za 11. sjednicu Upravnog vijeća (Objavljeno: 9.7.2018. 9:20:38)
 6. Poziv za desetu sjednicu Upravnog vijeća (Objavljeno: 6.4.2018. 9:43:15)
 7. Poziv za devetu sjednicu Upravnog vijeća (Objavljeno: 31.1.2018. 13:07:00)
 8. Poziv za osmu sjednicu Upravnog vijeća (Objavljeno: 20.12.2017. 9:00:13)
 9. Poziv za sedmu sjednicu Upravnog vijeća (Objavljeno: 4.10.2017. 13:55:05)
 10. Poziv za šestu sjednicu Upravnog vijeća (Objavljeno: 4.7.2017. 13:10:30)
 11. Poziv za petu sjednicu Upravnog Vijeća (Objavljeno: 15.5.2017. 8:41:33)
 12. Poziv za četvrtu sjednicu Upravnog vijeća (Objavljeno: 25.1.2017. 14:29:12)
 13. Poziv za treću sjednicu Upravnog vijeća (Objavljeno: 22.12.2016. 10:16:58)
 14. Poziv za drugu sjednicu Upravnog vijeća (Objavljeno: 12.10.2016. 12:18:45)

divider

Linkovi