Dokumenti

INTERNI AKTI

 1. Odluka o razrješenju i imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka 20.03.2019. (Objavljeno: 20.3.2019. 9:11:06)
 2. Izvještaj o radu i poslovanju Czss Koprivnica za 2018.godinu (Objavljeno: 7.2.2019. 10:38:52)
 3. Bilješke uz financijski izvještaj za 2018.godinu (Objavljeno: 1.2.2019. 7:54:11)
 4. Financijski izvještaj za 2018.godinu (Objavljeno: 1.2.2019. 7:53:18)
 5. Odluka o proceduri naplate potraživanja,te otpisu dospjelih a nenaplaćenih potraživanja Czss Koprivnica (Objavljeno: 23.1.2019. 14:22:51)
 6. Godišnji plan i program rada za 2019.godinu (Objavljeno: 18.1.2019. 9:25:12)
 7. Financijski plan 2019.godina (Objavljeno: 24.12.2018. 10:35:25)
 8. Plan nabave za 2019.godinu (Objavljeno: 24.12.2018. 10:34:46)
 9. Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka 14.12.2018. (Objavljeno: 14.12.2018. 12:28:12)
 10. Pravilnik o unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova u Centru za socijalnu skrb Koprivnica - pročišćeni tekst (Objavljeno: 30.10.2018. 8:05:04)
 11. Financijski plan CZSS Koprivnica za 2018.-I. izmjene (Objavljeno: 25.9.2018. 14:26:44)
 12. Pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabave (Objavljeno: 13.8.2018. 8:04:11)
 13. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova Czss Koprivnica (Objavljeno: 11.7.2018. 12:18:19)
 14. Pravilnik o stručnom usavršavanju i osposobljavanju radnika Czss Koprivnica (Objavljeno: 10.7.2018. 12:08:52)
 15. Odluka o razrješenju i imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka 02.03.2018 (Objavljeno: 2.3.2018. 11:07:28)
 16. Bilješke uz godišnje financijsko izvješće 2017.godina (Objavljeno: 6.2.2018. 8:09:24)
 17. Proračun 2017.godina svi izvori financiranja (Objavljeno: 6.2.2018. 8:08:43)
 18. Izvještaj o radu i poslovanju Czss Koprivnica za 2017.godinu. (Objavljeno: 31.1.2018. 13:19:41)
 19. Plan nabave za 2018.godinu (Objavljeno: 20.12.2017. 12:32:16)
 20. Odluka o usvajanju Godišnjeg plana i programa rada Czss Koprivnica za 2018.godinu (Objavljeno: 20.12.2017. 8:57:40)
 21. Godišnji plan i program rada Czss Koprivnica za 2018.godinu (Objavljeno: 20.12.2017. 8:55:08)
 22. Pravilnik o provođenju postupka jednostavne nabave (Objavljeno: 19.12.2017. 14:45:29)
 23. Odluka o razrješenju i imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka (Objavljeno: 7.11.2017. 9:56:34)
 24. Poslovnik o radu Upravnog vijeća s izmjenama (Objavljeno: 4.10.2017. 13:58:08)
 25. Pravilnik o zaštiti od požara (Objavljeno: 7.7.2017. 14:31:25)
 26. Pravilnik o zaštiti na radu (Objavljeno: 7.7.2017. 14:30:58)
 27. Plan i program rada za 2017.godinu (Objavljeno: 8.2.2017. 9:24:10)
 28. Izvještaj o radu za 2016.godinu (Objavljeno: 8.2.2017. 9:22:12)
 29. Odluka o usvajanju godišnjeg izvješća o izvršenju financijskog plana Czss za 2016.godinu (Objavljeno: 8.2.2017. 9:33:11)
 30. Proračun 2016. svi izvori financiranja (Objavljeno: 30.1.2017. 11:46:41)
 31. Bilješke uz godišnje financijsko izvješće 2016. godina (Objavljeno: 30.1.2017. 11:50:50)
 32. Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu (Objavljeno: 11.1.2017. 14:34:21)
 33. Financijski plan 2017. izvor fin.Kop.Križ. županija (Objavljeno: 23.12.2016. 10:21:02)
 34. Plan javne nabave 2017. (Objavljeno: 23.12.2016. 10:20:38)
 35. Financijski plan 2017. svi izvori financiranja (Objavljeno: 23.12.2016. 10:20:06)
 36. Pravilnik o radu 2016 (Objavljeno: 7.12.2016. 9:48:21)
 37. Odluka o organizaciji rada Odjela za pružanje usluga za djecu,mladež i obitelj s poslovima udomiteljstva te Odjela obiteljskog centra (Objavljeno: 7.9.2016. 8:41:09)
 38. Statut Czss Koprivnica (Objavljeno: 5.10.2015. 21:46:16)
 39. Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta Czss Koprivnica (Objavljeno: 5.10.2015. 21:47:29)
 40. Pravilnik o poslovnoj i profesionalnoj tajni (Objavljeno: 22.11.2016. 12:04:33)
 41. Pravilnik o upotrebi pečata i njihovom čuvanju (Objavljeno: 22.11.2016. 12:27:11)
 42. Pravilnik o unutarnjem nadzoru (Objavljeno: 22.11.2016. 12:25:47)
 43. Proracun_2015. svi izvori financiranja_xls (Objavljeno: 4.2.2016. 9:30:41)
 44. Plan javne nabave 2015. godina (Objavljeno: 5.10.2015. 21:53:21)
 45. Plan javne nabave 2014. godina (Objavljeno: 5.10.2015. 21:54:13)
 46. Izvjestaj-P-VRIO 2014 (Objavljeno: 5.10.2015. 21:55:09)
 47. Izvjestaj o obvezama 2014. godina (Objavljeno: 5.10.2015. 21:56:21)
 48. Biljeske uz godišnje financijsko izvjesce 2015 godina (Objavljeno: 4.2.2016. 9:28:33)
 49. Bilješke uz godišnje financijsko izvješće 2014. godina (Objavljeno: 5.10.2015. 21:57:54)
 50. Bilanca 2014. godine (Objavljeno: 5.10.2015. 21:59:48)
 51. PR-RAS 2014 (Objavljeno: 12.10.2015. 11:49:12)

divider

Linkovi