Misija i vizija

Centar za socijalnu skrb Koprivnica

Misija

Štititi interese i unapređivati prava ranjivih društvenih skupina, posebice obitelji, djece, mladih, osoba starije životne dobi i osoba s invaliditetom na lokalnoj i regionalnoj razini.

Radi sprječavanja, ublažavanja i otklanjanja uzroka i stanja socijalne ugroženosti pružati potporu obitelji, posebice djeci i drugim osobama koje ne mogu brinuti same o sebi.


Vizija

Zaštita i poboljšanje kvalitete života svih građana te dobrobit korisnika socijalnih usluga temeljne vrijednosti, u kojoj građani žive u međusobnom poštivanju i solidarnosti.

Linkovi