Odjeli Centra

PREDNJI (PRIJEMNI) URED

  • uspostavlja se prvi kontakt s osobom koja traži novčanu naknadu ili socijalnu uslugu

  • obavlja se inicijalna procjena potreba

  • daju se informacije korisnicima o mogućnostima zadovoljavanja njihovih potreba kroz sustav socijalne skrbi, te izvan tog sustava kroz mrežu socijalnih usluga u lokalnoj zajednici

  • korisnicima se pruža stručna pomoć vezana na ostvarivanje njihovih prava

Linkovi