Odjeli Centra

STRAŽNJI URED - Odjel obiteljskog centra

Stupanjem na snagu Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13), a sukladno čl. 276. navedenog Zakona,  Centar za socijalnu skrb Koprivnica preuzeo je prava i obveze postojećeg Obiteljskog centra Koprivničko-križevačke županije.

Linkovi