Ustrojstvo

Upravno vijeće

Članovi upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Koprivnica su:

  •  Vesna Križan , mag.soc.rada - predsjednica Upravnog vijeća
  •  Ivanka Perić-Novak, dipl.oec. - član, predstavnik osnivača
  •  Mihaela Kovačić , dipl.oec. - zamjenica predsjednice Upravnog vijeća
  •  Vesna Rončević-Perić , prof. kroat. i južnosl. filologija - član, predstavnik Županije
  • dr.sc.Maja Ernečić, dipl.psihologinja - član, predstavnica radnika

Tri člana upravnog vijeća imenovalo je Ministarstvo socijalne politike i mladih temeljem Zakona o socijalnoj skrbi i odlukom ministrice.

Jednog člana predložila je jedinica područne (regionalne) samouprave a imenovalo ga je Ministarstvo socijalne politike i mladih odlukom ministrice.

Jednog člana vijeća, izabrali su radnici Centra za socijalnu skrb Koprivnica.

Linkovi